Завідуюча кабінетом "Медіатека"

(структурного підрозділу бібліотеки) Деснянського НВК

/Files/images/bbloteka/IMG_2568.JPG

МЕДІАТЕКА ЯК СТРУКТУРНИЙ

ПІДРОЗДІЛ БІБЛІОТЕКИ

Сьогодні бібліотеки намагаються відповідати сучасним інформаційним потребам користувачів у отриманні освіти, професійному самовдосконаленні та культурному збагаченні і саме тому створюють структурні підрозділи, які за своїм обладнанням, ресурсним фондом, змістом роботи і сервісом мають відповідати цим вимогам. Одним із різновидів таких підрозділів є медіатеки.
Останнім часом бібліотечними фахівцями (і не тільки) став застосовуватися термін “медіатека”. Пов’язано це, перш за все, із збагаченням видової структури фондів книгозбірень електронними носіями інформації – мультимедіа (Європейська Комісія у 1988 р. визначила, що мультимедіа – це колекції зображень, текстів і даних, що супроводжуються звуком, відео, анімацією та іншими аудіовізуальними ефектами, враховуючи інтерактивний інтерфейс та інші механізми управління)*, появою нових функцій на тлі впровадження в бібліотечні технологічні процеси комп’ютерних форм обслуговування користувачів та розвитку на цій базі сучасного репертуару послуг. Отже, бібліотеки намагаються не відставати від вимог часу, адже використання цифрових технологій для певних категорій сучасної молоді вже стало соціальною звичкою.
Не є секретом те, що серед юнацтва існує масове захоплення слуховими і візуальними медіа, відвідуванням комп’ютерних клубів, Інтернет-кафе, де кожний з них занурюється у свою віртуальну країну. Зазначимо також, що спеціалісти виокремлюють наступні мотиваційні напрями користування Інтернетом: пізнавальний, комунікативний, продуктивний, комерційний та розвиваючий.
Термін “медіа” (лат. “media”) в широкому розумінні фахівці трактують як комунікативні засоби і ресурси, що використовуються для передачі інформації, накопичення знань. До них відносять телебачення, радіо, кіно, електронні носії інформації, про які ми згадували раніше, мову, друковані джерела, а також зображення.
Безперечно, створення медіатеки, що відповідатиме сучасним вимогам, потребує окремого приміщення, відповідного фонду на різних носіях інформації та сучасних технічних засобів для користування ним, забезпечення користувачам прямого доступу як до віртуальних ресурсів самої бібліотеки (її електронних баз даних, каталогів або картотек, власного веб-сайту), так і до зовнішнього електронно-інформаційного простору за допомогою Інтернет (освітні веб-сайти і портали, дистанційні форми навчання, електронні бібліотеки художньої літератури, наукові тексти, енциклопедії, словники, бібліографічні та фактографічні бази даних і електронні каталоги інших бібліотек тощо), ЗМІ (перегляд та прослуховування теле,– радіопередач, участь у їх інтерактивних формах).
За умов сучасного технічного оснащення медіатека дозволяє і передбачає формування та створення електронних версій підручників, журналів, художньої літератури, використання певних спеціальних технологій роботи в Інтернеті, фрагментів текстів, зображень, окремих звуків, схем, які можуть суттєво доповнювати те чи інше джерело або стати частиною віртуального інформаційного ресурсу всієї бібліотеки.

Зона групової роботи.

/Files/images/bbloteka/IMG_20180116_130137.jpg


Інформаційний куточок.

/Files/images/bbloteka/IMG_20180116_125805.jpg


Куточок настільних ігор.

/Files/images/bbloteka/IMG_20180116_125921.jpg/Files/images/bbloteka/IMG_20180116_124806.jpg/Files/images/bbloteka/IMG_20180116_124702.jpg/Files/images/bbloteka/IMG_20180116_125035.jpg


Кiлькiсть переглядiв: 343

Фотогалерея

/Files/images/981244_html_38ae7939.jpg

Дата останньої зміни 22 Квітня 2021

Цей сайт безкоштовний!