Правила приймання

до Деснянського НВК

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Приймання дітей до гімназійних класів здійснюється виключно на висновках приймальної комісії, в залежності від здібностей, нахилів і результатів ДПА у випускних 4-х та 9-х класах, а також з урахуванням письмових характеристик цих учнів, які надаються випускникам 4-х класів Деснянською ЗОШ І ступеня, а 9-х – класними керівниками.

1.2.До гімназії можуть прийматись діти незалежно від місця проживання.

1.3.Приймання здійснюється на безоплатній основі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙМАННЯ

2.1.Правила приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення співбесід розміщується у приміщенні Деснянської ЗОШ І ступеня, Деснянської гімназії та на сайті НВК. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2.Співбесіди проводяться після закінчення навчального року (червень). За необхідністю учням надається індивідуальне завдання на літо з окремих предметів і проводиться додаткова співбесіда в серпні, не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.3.Співбесіда може відбуватися протягом навчального року за наявності бажаючих навчатись в гімназії, що прийшли до закладу протягом навчального року. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.4. Для проведення співбесід у навчальному закладі створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора НВК. До складу комісії залучається практичний психолог. Головою комісії є директор навчального закладу або його заступник.

2.5.До участі в співбесіді допускаються діти (учні, вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора навчального закладу, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту (якщо учень вступає до 10-го класу) та письмових характеристик учнів.

2.6.Особливі (пільгові) умови конкурсу мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, діти вчителів, учасників АТО, переселенців із зони АТО.

3. ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД.

3.1.Співбесіди для учнів, які вступають до гімназії (5-й та 10-й класи) проводяться в два етапи:

1-й - основний (червень): учні зараховуються до 5-х та 10-х класів на основі результатів державної підсумкової атестації та співбесіди;

2 -й етап (серпень): майбутні п'ятикласники, за необхідністю, отримують роботу на літо і проходять у серпні усне випробування за трьома предметами (математика, українська та англійська мови) і співбесіду; майбутні десятикласники, також проходять співбесіду з предметною комісією. За результатами випробувань учні розподіляються по класах за напрямками поглибленого або профільного вивчення окремих предметів та складається протокол.

Побажання батьків щодо навчання учнів в тому чи іншому класі розглядаються приймальною комісією окремо і задовольняються (не задовольняються) тільки спільним рішенням комісії.

3.2. Співбесіда з учнями, які вступають до гімназії, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

3.3.Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді (для запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв'язання задач тощо).

3.4.Результати співбесід оформляються у вигляді протоколів приймальної комісії, які зберігаються в такому ж порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.5.Результати співбесід оголошуються в той же день. Списки вступників до відповідних класів вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.6.Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від співбесіди.

3.7.Дітям, які хворіли під час проведення співбесід, надається право участі в повторній співбесіді, термін проведення якої визначає директор навчального закладу.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДО КЛАСІВ.

4.1. Діти, які пройшли співбесіду, зараховуються до гімназійних класів наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів співбесід.

4.2.До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів співбесід і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою.

4.4.У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ПРИЙМАННЯ.

5.1.Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання Правил приймання до навчального закладу.

5.2.При порушенні навчальним закладом вимог Правил конкурсного приймання, рішенням відповідного органу управління освітою результати приймання визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторне приймання, результати якого є остаточними.

Кiлькiсть переглядiв: 392

Фотогалерея

/Files/images/981244_html_38ae7939.jpg

Дата останньої зміни 25 Березня 2020

Цей сайт безкоштовний!