Деснянська гімназія мова

Науково-методична робота гімназії

Дати людині щастя улюбленої праці – це значить допомогти їй

знайти серед безлічі доріг ту, на якій найяскравіше

розкриваються індивідуальні творчі сили

і здібності її особистості.

В.Сухомлинський

В умовах сучасної освіти, коли суспільне життя вимагає високоосвіченої, компетентної і конкурентоспроможної особистості, важливого значення набуває систематична робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти.

Головна її мета :

  • допомога педагогічним кадрам в реалізації актуальних завдань розвитку;
  • вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогічних кадрів;
  • активізація творчого потенціалу;
  • формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються в результаті реформування освіти.

Реалізується вона різними шляхами, але основним є організація і проведення на належному рівні методичної роботи з педагогічними кадрами.


Структура методичної служби

Завдання методичної служби:підвищення ефективності та результативності праці вчителя;

  • удосконалення професійної майстерності зростання творчого потенціалу вчителя;
  • активізація роботи предметних кафедр;
  • виявлення інноваційного стилю діяльності вчителя;
  • впровадження інноваційних педагогічних проектів у навчально-виховний процес;
  • забезпечення прогресивного психологічного розвитку учнів, розвитку їх здібностей, нахилів, профілактики можливих відхилень у процесі навчання;
  • сприяння повноцінному особистому і соціальному розвитку молоді.

«Комплексний підхід до організації науково-методичної роботи»

презентація


Науково-методична проблема гімназії «Формування громадянської компетентності як засобу соціалізації учнів та орієнтації на успіх»

Педагогічна ідея – це крила, на яких підноситься

колективна творчість. Ідея надихає колектив,

і починається найцікавіше й найпотрібніше у шкільному

житті – колективна дослідницька робота.

В.Сухомлинський

Сучасному суспільству потрібні творчі, діяльні, інтелектуально і духовно розвинені, фізично здорові люди. Великого значення набуває проблема соціально адаптованої особистості, здатної до самореалізації та самовизначення в суспільстві. У зв’язку з цим актуальним постає питання екологічності в освіті. Це ще один етап до вдосконалення взаємостосунків учителя і учнів, підвищення рівня розвитку особистості. Шляхи реалізації екологічності в освіті можуть бути різними, завдання одне – не нашкодити учневі, зберегти його фізичне й психологічне здоров’я. Саме це спонукало нас переглянути освітню систему оцінювання і спланувати на найближчі 5 років систему заходів, що сприятимуть підвищенню рівня якості навчально-виховного процесу, якщо поряд з оцінкою буде використовуватися самооцінка. Суть нашої проблеми добре розкривають слова Р.Стіггенса: «Якщо хочете поліпшити школу, навчіть оцінювати учнів. Якщо хочете використати повний потенціал учнів, навчіть їх оцінювати себе» Завдання проекту реалізації науково-методичної проблеми:

- Формувати потребу в саморозвитку, самовдосконаленні в учнів та вчителів

- Зробити учня активним учасником освітнього процесу на етапі оцінювання

- Для підвищення якості навчання включити учня в оцінку власної навчальної та творчої діяльності.

Самооцінка сприяє реалістичному рівню домагань. Таким чином, вона є основою саморегуляції пізнавальної діяльності й внутрішньої мотивації навчання. Важливість самооцінки не тільки в тому, що вона дозволяє людині побачити сильні й слабкі сторони своєї роботи, але й у тому, що на основі осмислення цих результатів учні одержують можливість вибудувати власну програму подальшої діяльності.

Умовою для успішного формування розвитку самооцінки учня є позитивне ставлення педагога до учня, віра в його можливості, бажання надати допомогу, тобто екологічний підхід до роботи учня. Такий підхід буде більш успішним, якщо і вчитель вміє адекватно себе оцінити. Ще В. Сухомлинський сказав : « Досвідченим стає той педагог, який вміє аналізувати свою працю.» Самоаналіз вчителя відбувається в усьому

- самооцінка своїх професійних якостей

- самооцінка проведеного уроку

- самооцінка готовності до використання певних технологій

- самооцінка кваліфікаційного рівня і т.п.

Доречним стало під час атестації вчителя використовувати вчительське порт фоліо, створення якого допоможе педагогу грамотно проаналізувати свою діяльність, вибрати напрямок подальшого зростання, спланувати роботу із самоосвіти. Самооцінювання вчителя і учня проводиться в гімназії з єдиною метою : зорієнтувати їх на успіх, позбавити страху перед будь – яким контролем, створити комфортну для роботи і навчання обстановку, зберегти психологічне здоров’я об’єктів навчально-виховного процесу. Екологічність в освітній оцінці діяльності вчителя та учня – це новий підхід до сучасного навчання, який забезпечує адаптацію особистості в соціумі, виховує успішну людину, впевнену в собі.


Реалізація науково-методичної проблеми

Кiлькiсть переглядiв: 646

Фотогалерея

/Files/images/981244_html_38ae7939.jpg

Дата останньої зміни 15 Вересня 2021

Цей сайт безкоштовний!