Згідно Статуту

Деснянського НВК:

3.10. Прийом учнів до Деснянського НВК і його філії здійснюється без проведення конкурсного відбору.

Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

Керівник закладу зобов'язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

Зарахування учнів до Деснянського НВК і його філії здійснюється за наказом директора на підставі заяв батьків або осіб, що їх замінюють.

В окремих випадках учні з інших шкіл можуть бути дозараховані протягом року, на основі співбесіди.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до інших навчальних закладів здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, на підставі письмової заяви батьків (осіб, які їх заміняють) із зазначенням причини переходу та довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до навчального закладу.

У разі обґрунтованої потреби та за наявності вільних місць учень може перейти до іншого в паралелі класу закладу.

Іноземні громадяни зараховуються до Деснянського НВК і його філії відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причин вибуття.

3.11. Учні закладу, які за підсумками річного оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень у навчанні хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть відраховуватись із закладу або філії.

За рішенням педагогічної ради закладу, погодженим відділом освіти Деснянської селищної ради, як виключний засіб педагогічного впливу, за неодноразове порушення Статуту допускається відрахування учнів із закладу та переведення їх до іншого навчального закладу в межах Деснянської об'єднаної територіальної громади та інших закладів.

Про можливе відрахування батьки учнів (або особи, які їх замінюють) повинні бути інформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі.

Рішення про відрахування із закладу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки і піклування.


Кiлькiсть переглядiв: 655

Фотогалерея

/Files/images/981244_html_38ae7939.jpg

Дата останньої зміни 22 Листопада 2022

Цей сайт безкоштовний!